หมู่บ้านหมูป่า จังหวัดสมุทรปราการ

หมู่บ้านหมู่ป่า จังหวัดสมุทรปราการ คือหมู่บ้านหนึ่งซึ่งถูกทิ้งร้างไว้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 จนปัจจุบัน หมู่บ้านดังกล่าวได้มีหมูป่าจำนวนกว่า 200 ตัวเข้ามาอยู่อาศัย และใช้สิ่งปลูกสร้างร้างต่างๆเพื่อเป็นที่พักอาศัย หมู่บ้านหมูป่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และแนวคิดเชิงปรัชญาที่ว่า ไม่มีสิ่งใดแน่นอน

หมู่บ้านหมูป่า จังหวัดสมุทรปราการ

หมู่บ้านหมู่ป่า จังหวัดสมุทรปราการ คือหมู่บ้านหนึ่งซึ่งถูกทิ้งร้างไว้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 จนปัจจุบัน หมู่บ้านดังกล่าวได้มีหมูป่าจำนวนกว่า 200 ตัวเข้ามาอยู่อาศัย และใช้สิ่งปลูกสร้างร้างต่างๆเพื่อเป็นที่พักอาศัย หมู่บ้านหมูป่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และแนวคิดเชิงปรัชญาที่ว่า ไม่มีสิ่งใดแน่นอน

ณ ต้นกระท้อน จังหวัดสงขลา

โครงการสร้างครัวและห้องน้ำ สำหรับโรงเรียนใบบริเวณชนบท จังหวัดสงขลา

ณ ต้นกระท้อน จังหวัดสงขลา

โครงการสร้างครัวและห้องน้ำ สำหรับโรงเรียนใบบริเวณชนบท จังหวัดสงขลา

ชุมชนเทพารักษ์ 2 จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนเทพารักษ์ 2 | อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเทพารักษ์ 2 เป็นชุมชนริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ใหม่ด้วยผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย สิ่งที่สถาปนิกเข้าไปช่วยเหลือชุมชนคือการปรับความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนและร่วมกันจัดทำผังเช่าเพื่อเสนอสัญญาเช่าพื้นที่ชุมชนกับการรถไฟ ซึ่งมีใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาปนิกเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนภายในชุมชน

ชุมชนเทพารักษ์ 2 จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนเทพารักษ์ 2 | อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเทพารักษ์ 2 เป็นชุมชนริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ใหม่ด้วยผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย สิ่งที่สถาปนิกเข้าไปช่วยเหลือชุมชนคือการปรับความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนและร่วมกันจัดทำผังเช่าเพื่อเสนอสัญญาเช่าพื้นที่ชุมชนกับการรถไฟ ซึ่งมีใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาปนิกเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนภายในชุมชน

ชุมชนเทพารักษ์ 4 จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนเทพารักษ์ 4 | อ. เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเทพารักษ์ 4 เป็นชุมชนริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ใหม่ด้วยผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย สิ่งที่สถาปนิกเข้าไปช่วยเหลือชุมชนคือการปรับความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนและร่วมกันจัดทำผังเช่าเพื่อเสนอสัญญาเช่าพื้นที่ชุมชนกับการรถไฟ ซึ่งมีใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาปนิกเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนภายในชุมชน

ชุมชนเทพารักษ์ 4 จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนเทพารักษ์ 4 | อ. เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเทพารักษ์ 4 เป็นชุมชนริมทางรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ใหม่ด้วยผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย สิ่งที่สถาปนิกเข้าไปช่วยเหลือชุมชนคือการปรับความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนและร่วมกันจัดทำผังเช่าเพื่อเสนอสัญญาเช่าพื้นที่ชุมชนกับการรถไฟ ซึ่งมีใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาปนิกเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนภายในชุมชน

ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 1 จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 1 | อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 1 เป็นหนึ่งในชุมชนริมทางรถไฟขอนแก่น ที่ประสบปัญหาในเรื่องความมั่นคงของที่ดิิน ซึ่งจำเป็นต้องทำสัญญาเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกทั้งทางชุมชนประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นครั้งคราว ซึ่งประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาปนิกเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนภายในชุมชน

ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 1 จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 1 | อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ 1 เป็นหนึ่งในชุมชนริมทางรถไฟขอนแก่น ที่ประสบปัญหาในเรื่องความมั่นคงของที่ดิิน ซึ่งจำเป็นต้องทำสัญญาเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกทั้งทางชุมชนประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นครั้งคราว ซึ่งประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสถาปนิกเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนภายในชุมชน

ชุมชนหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนหนองแวง | อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนหนองแวง เป็นชุมชนริมทางรถไฟที่ต้องย้ายชุมชนไปตั้งในพื้นที่แห่งใหม่ด้วยผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย สิ่งที่สถาปนิกและชุมชนต้องทำงานร่วมโดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมคือการจัดผังชุมชนแห่งใหม่ ให้เกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพการอยู่อาศัย

ชุมชนหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนหนองแวง | อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนหนองแวง เป็นชุมชนริมทางรถไฟที่ต้องย้ายชุมชนไปตั้งในพื้นที่แห่งใหม่ด้วยผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย สิ่งที่สถาปนิกและชุมชนต้องทำงานร่วมโดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมคือการจัดผังชุมชนแห่งใหม่ ให้เกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพการอยู่อาศัย

ชุมชนหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนหลักเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือชุมชนหลักเมืองซึ่งมีตำแหน่งอยู่บริเวณใจกลางเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สิ่งสำคัญที่สถาปนิกเข้าไปทำความเข้าใจร่วมกับชุมชนคือความหลากหลายของวิถีชีวิตตามการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงออกมาในรูปแบบของที่อยู่อาศัยและการจัดการพื้นที่ส่วนรวมภายในชุมชน

ชุมชนหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชุมชนหลักเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือชุมชนหลักเมืองซึ่งมีตำแหน่งอยู่บริเวณใจกลางเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สิ่งสำคัญที่สถาปนิกเข้าไปทำความเข้าใจร่วมกับชุมชนคือความหลากหลายของวิถีชีวิตตามการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงออกมาในรูปแบบของที่อยู่อาศัยและการจัดการพื้นที่ส่วนรวมภายในชุมชน